Kroef autismebegeleiding

Gerichte praktische hulp

Welkom

Welkom

Een kind met autisme heeft een andere manier van informatie verwerken en communiceren. Hierdoor ontbreekt samenhang, waardoor hij veel onduidelijkheid ervaart. Het gevolg? Paniek, angst en ongewenst gedrag.

Wanneer je als ouder begrijpt wat er anders is, als je weet wat wel en niet werkt of wanneer je begrijpt waardoor de paniek of angst wordt veroorzaakt, dan scheelt dat zo veel frustratie. Frustratie bij jou, maar ook bij je kind.

Want het helpt je enorm als je weet:

 • Waar komt die plotselinge boosheid vandaan?
 • Hoe kan ik praten, doordringen, contact krijgen?
 • Ik begrijp mijn kind niet. Ik wil wel maar, hoe doe ik dat?
 • Hoe werk ik aan zijn/haar persoonlijke verzorging?
 • Hoe werken dingen bij een kind met autisme?
 • Hoe kan het dat het op school redelijk gaat maar thuis niet?
 • Hoe krijg ik meer rust?

Het antwoord op deze vragen vormt de basis voor inzicht in autisme.
Ik help je om dat antwoord en inzicht te krijgen, via een persoonlijke en praktisch gerichte begeleiding.

Zo voel je weer controle.
En komt er weer ruimte voor leven, in plaats van overleven.

Werkwijze

Werkwijze

Samenwerken, maatwerk en praktische hulp thuis staan in mijn werkwijze centraal. Wat kun je verwachten?

Kennismakingsgesprek
De begeleiding begint met een kennismakingsgesprek bij jullie thuis. Tijdens dit gesprek staan jullie situatie en vragen centraal. Ik geef een toelichting op mijn werkwijze en welke hulp ik jullie kan bieden. Na dit gesprek krijg je een voorstel voor de begeleiding.
 Als dit plan je aanspreekt, kan de begeleiding van start gaan.

Begeleiding
Voor de begeleiding kom ik een aantal keren bij jullie thuis, waarbij ik naar verschillende situaties kijk. Samen kijken we naar wat goed gaat en wat moeilijk is: jij als ouder/partner/begeleider en ik als specialist in Autismebegeleiding. We maken een plan waarmee we aan de slag gaan; natuurlijk krijg je ook praktische handvatten en informatie.

Rust voor jezelf en je kind
Tijdens de begeleiding krijg je onder andere informatie over de oorzaak van het gedrag van je kind. Waar komt het vandaan en waarom handelt je kind zoals het nu doet? Als je dàt weet, kun je gerichter handelen. Dan krijg je je zoon achter de computer vandaan, dan lukt het je om je dochter zichzelf te laten aankleden. En dan luistert je kind als je het aanspreekt.

Zo maken we samen een plan op maat voor jouw kind. Daarin staat de manier van benaderen en de werkwijze op moeilijke momenten, maar ook hoe je rust voor jezelf en je kind kunt krijgen. Samen kijken we wat werkt en hoe je dat in jullie gezin kunt gebruiken. We bespreken regelmatig hoe het gaat en passen het plan aan als dit nodig is.

Kortom: gerichte praktische hulp thuis.

Voor wie

Voor wie

Iedereen die met Autisme te maken heeft, is gebaat met specialistische Autismebegeleiding:

 • Ouders
 • Kinderen
 • Partners
 • Broer/zus
 • Jong volwassenen
 • Leerkrachten
 • Werkgevers
NAB

NAB

Praktische hulp voor jongeren met autisme

Jongeren met autisme lopen in hun dagelijks leven vaak tegen problemen aan. Op school, thuis en in contact met vrienden. Voor ouders kan het opvoeden een pittige uitdaging zijn. Passende begeleiding kan dan helpen.

Naschoolse autisme begeleiding (NAB)
Bij de naschoolse autisme begeleiding leren wij jongeren omgaan met hun vorm van autisme. Ze krijgen handvatten voor de problemen die ze ervaren op school, thuis en met vrienden. We werken aan kennis over hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’.

Jongeren komen minimaal twee keer per week naar de naschoolse begeleiding op onze locatie. Op een vaste plek in één van de ruimtes worden zij in een groep begeleid. Wij gebruiken situaties uit het dagelijkse leven om te leren. School is belangrijk, omdat jongeren daar vaak tegen problemen aanlopen. Dit kan zijn als gevolg van overprikkeling door steeds wisselende leraren en sociale situaties. Ook vinden jongeren het vaak moeilijk om te starten met huiswerk, te leren plannen, zich te houden aan afspraken en missen ze vaak technieken om te leren.

Samenwerking ouders en school
Deelname van ouders is een voorwaarde om binnen de NAB aan de slag te kunnen.

Tijdens drie ouderbijeenkomsten krijg je informatie over onze aanpak, over de Geef-me-de-5 methode en krijg je handvatten om de jongere thuis te ondersteunen.

Uiteraard is afstemmen met school belangrijk en werken we zoveel mogelijk samen.

Door regelmatig af te stemmen met de jongere, de ouders en de school kunnen we het meest effectief werken.

Werkwijze

We beginnen met een eerste gesprek om te kijken of de naschoolse begeleiding iets is voor de jongere. Dan volgt een periode van 6 weken, waarin we de jongere leren kennen om daarna samen een plan van aanpak te maken. Hoe vaak een jongere komt hangt af van de hulpvragen.

Voor wie
Voor jongeren met autisme vanaf 12 jaar en hun ouders.

Tijden
Maandag tot en met vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur tijdens de schoolweken.
Het aanbod voor ouders wordt in overleg afgesproken.

Waar
Op onze locatie aan de Stationsweg 78L in Barendrecht. Openbaar vervoer zoals bus of trein is binnen 5 min. loopafstand.

Belangrijk om te weten

De naschoolse begeleiding is geen huiswerkklas. Wij helpen de jongere om zelfstandiger te worden in het maken van huiswerk en het leren. We gebruiken huiswerk, de groep en schoolse situaties als middel om te leren.


Meer informatie, vragen of aanmelden
Heb je vragen over de begeleiding of het aanmelden, stuur dan een mail naar nab@vdkroef.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Over mij

Over mij

Ik

Mijn naam is Caroline van der Kroef. Ik heb 15 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in autismebegeleiding. Ik heb hiertoe verschillende opleidingen gevolgd, waaronder de post-HBO studie bij ‘Geef me de 5’ en de studie Pedagogische Gezinsbegeleiding bij de Hoge School in Utrecht.

Verder heb ik gewerkt als Praktisch Pedagogisch Begeleider bij Ipse de Bruggen. Ik begeleidde daar ouders van kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Mijn gezin bestaat uit mijn man en drie kinderen, waarvan één zoon met diagnose Klassiek Autisme. Ook ik heb mijn weg met mijn zoon moeten vinden en deze ervaringen neem ik mee in de begeleiding

Ik en Molly

Geef me de 5

Geef me de 5

Geef me de 5 is een methodiek, speciaal ontwikkeld voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en kan bovendien ingezet worden voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft. Het doel van de methodiek is om mensen met ASS zoveel mogelijk hun leven te leren leven in plaats van te overleven. De methodiek leert opvoeders, hulpverleners en docenten om de manier van denken van iemand met ASS te begrijpen en op hem af te stemmen waardoor alles voor hem duidelijk en voorspelbaar wordt en er rust ontstaat. Geef me de 5 is een zeer praktische methodiek die voor ieder individu op maat gemaakt kan worden en in elke context past. Geef me de 5 is wetenschappelijk bewezen effectief, het is niet voor niets dat deze methodiek enorme bekendheid geniet. Al meer dan 75.000 mensen gebruiken Geef me de 5.

Tarieven

Tarieven

Uurtarieven

Voor het kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Het standaard uurtarief is € 70.

Reistijd en -kosten in overleg.

SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional 140000424

Contact

Contact

Kroef Autismebegeleiding
Caroline van der Kroef
Stationsweg 78L
2991CM Barendrecht

06 – 2196 5273
info@vdkroef.nl

KvK nummer: 5922 1941
SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional: 140000424

Informatie

Informatie

Vertrouwenspersoon

AKJ logo

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door de vertrouwenspersonen van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kroef Autismebegeleiding.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als er u er niet uitkomt met de hulpverlener van Kroef Autismebegeleiding, neem dan eerst contact op met de directie van Kroef Autismebegeleiding.

Mocht u hiermee niet verder komen, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereest luisteren ze naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Kroef Autismebegeleiding.


Klachten


Bij Kroef Autismebegeleiding streven wij er te allen tijde naar het leveren van goede ondersteuning. Ondersteuning die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de cliënt/ zorgvrager. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is.

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Kroef Autismebegeleiding? Dan adviseren wij u contact op te nemen met ons. Wij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Als wij er gezamenlijk niet uitkomen of u wilt om andere redenen uw klacht elders neerleggen dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.


Kroef Autismebegeleiding is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk platform om uw klachten te uiten.


Meldcode


Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!

Hieronder vind u het afwegingskader wat wij hierbij hanteren.


Vacature

Vacature

SKJ jeugd professional voor begeleiding van jongeren met autisme gevraagd.
Parttime (10 – 24uur)

Ben je op zoek naar een leuke baan in een kleine organisatie met zeer korte lijnen?

Dan is hier je kans: voor onze groep jongeren op de Naschoolse Autisme Begeleiding zijn we op zoek naar iemand met kennis van autisme en groepsprocessen.

Wie zijn wij?

Kroef Autismebegeleiding biedt naschoolse begeleiding op de locatie aan de Stationsweg 78 in Barendrecht. De NAB (Naschoolse autisme begeleiding) biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren met autisme (vanaf 12 jaar/middelbare school leeftijd), gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, autonomie en zelfkennis.

Jongeren ondervinden in hun dagelijkse leven, thuis en in hun vriendengroep de nodige problemen die veroorzaakt worden door autisme. In onze begeleiding nemen we daarom actuele leefsituaties mee, aangezien dit de realiteit is. We verkiezen een realistische omgeving boven een ‘in scene gezette omgeving’ voor de begeleiding, omdat dit beter werkt bij jongeren met autisme. We bieden naast het werken in een groep, aanvullende individuele begeleiding aan ouder(s) en de jongere.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een SKJ jeugd professional die kennis en ervaring heeft in het begeleiden van jongeren met autisme en groepen. We zijn een jonge organisatie, dus er zijn veel mogelijkheden om de inhoud mee vorm te geven en te helpen met door ontwikkelen.

De NAB is vier dagen per week geopend en we zijn op zoek naar een collega die een deel van deze Naschoolse begeleiding op zich kan nemen.

Dit houdt in:

 • Het geven van psycho-educatie volgens de Geef me de 5 methodiek
 • Het vormgeven van een veilige en goede ontwikkelomgeving voor de jongere
 • Het ondertitelen van de jongeren met autisme
 • Het begeleiden van de jongere op basis van zijn /haar doelen
 • Het mee vormgeven van het aanbod en innovaties op de NAB
 • Het begeleiden van groepsprocessen
 • De schakel zijn tussen de NAB, de ouder(s) en school

Voor deze functie vragen we:

 • SKJ geregistreerd; relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek/mwd)
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kennis en ervaring in het werken met autisme
 • Kennis en ervaring met ‘Geef me de vijf’ is een pre of is bereid zich hierin verder te gaan scholen en ontwikkelen

Wat bieden we aan?

Een enthousiast team, wat graag verbinding zoekt met gelijkgestemden om invulling te geven aan een deel van de begeleiding. ZZP’ers worden van harte uitgenodigd om te reageren en we kijken of we hierin een samenwerking met elkaar kunnen vinden. Wil je liever in loondienst dan is overleg daarover zeker mogelijk.

Ontwikkeling vinden we belangrijk; we maken daarom altijd ruimte voor cursussen, scholing en intervisie.

Enthousiast?

Stuur je sollicitatie voor de vacature SKJ Begeleider Autisme NAB naar Caroline van der Kroef; mail: info@vdkroef.nl Voor meer informatie kun je bellen met Caroline 06 – 2196 5273